top of page

Prépa rando hivernale vendredi 9 décembre .

Public·6 membres

Exemplu De Cerere De Eliberare A Unei AdeverintelResponsabilitatea cu privire la modalitatea de eliberare a adeverintelor de salariat revine in sarcina angajatorului, care o stabileste cu exactitate prin intermediul regulamentului intern. Astfel, la fiecare interval de trei luni, salariatul va primi aceasta adeverinta ca urmare a unei solicitari. Adeverinta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
Exemplu De Cerere De Eliberare A Unei AdeverintelMai mult, acelasi act normativ intareste obligatiile angajatorului prin articolul 40, care prevede printre acestea eliberarea la cerere a tuturor documentelor care atesta calitatea de salariat a solicitantului.


In plus, daca folosesti o platforma de resurse umane, angajatii tai nu mai sunt nevoiti sa faca vizite la HR pentru eliberarea adeverintelor medicale, deoarece au posibilitatea sa transmita cererile prin intermediul aplicatiei.


În condiţiile în care cererea se depune prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoţită de procură specială autentificată/împuternicirea avocaţială/ documentul care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele careia se solicita eliberarea adeverinţei, precum şi de documentul de identitate al persoanei împuternicite, ambele documente în original.


Solicitarea de eliberare a adeverinţei adresată Direcţiei Generale de Paşapoarte poate fi transmisă şi prin poştă electronică la adresa de email dgp.relatiipublice@mai.gov.ro, iar cererea trebuie să fie datată și semnată (scanată).


Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.


Pentru înlocuirea certificatului de pregătire profesionala CPP, titularul depune cerere în termen de cel mult 7 zile de la data la care certificatele au fost pierdute, furate, deteriorate sau distruse, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. completarea solicitării de eliberare a unui nou card de pregătire profesională, presupune ca acesta să bifeze în mod corespunzător, în situația în care acesta se regăsește într-una din situațiile menționate și se consideră că astfel sunt îndeplinite condițiile de eliberare a unui nou certificat, valabil de la data solicitării, până la data administrativă menționată pe documentul declarat pierdut, furat, distrus, deteriorat, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea certificatelor.


  • Conform Hotărârii Guvernului României nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți obține Adeverința de Vechime în muncă astfel:Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, la data încetării Contractului Individual de muncă, însoțită de un Extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate.

  • Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, oricând, la cerere, tu având acest drept, oferit de lege, ca actual sau fost salariat. Poți solicita, de asemenea, un extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate. Durata de acordare pentru Adeverința de Vechime în muncă, respectiv pentru Extrasul din Revisal este de maximum 15 zile de la data solicitării.

  • În cazul în care angajatorul se află în imposibilitatea de a-ți elibera Adeverința de Vechime în muncă sau Extrasul din Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), eliberarea Extrasului din care să rezulte activitatea desfășurată la respectivul angajator, în calitate de salariat. ITM îți eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de Angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, tariful fiind 20 lei per document, conform Ordinului MMFPSPV Nr. 826/2014 (cu modificările și completările ulterioare).

076b4e4f54


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

bottom of page